Gå til sidens hovedinnhold

ADHD dobler risikoen for tidlig død

Artikkelen er over 6 år gammel

KRAGERØ: – Pasienter med ADHD har dobbelt så høy risiko for tidlig død sammenliknet med personer uten diagnosen. Jenter er mer utsatt for dødelighet enn gutter.

Det sier Søren Dalsgaard, som er overlege ved Sykehuset Telemark og seniorforsker ph.d. ved Aarhus universitet i Danmark.

Studien om dødeligheten hos barn, unge og voksne med ADHD-diagnose, er den første i verden. I disse dager får han internasjonal oppmerksomhet for funnene i tidsskriftet The Lancet.

ULYKKER

– Risikoen i absolutte tall er liten, understreker Dalsgaard som ikke ønsker at studien skal skape frykt. Nær to millioner dansker som ble født i 1981 til 2011, ble fulgt fram til 2013. Rundt 32000 av disse hadde en ADHD-diagnose og av disse døde 107. Den hyppigste dødsårsaken var ulykker. 

– Selv om det således var ganske få dødsfall, var det forholdsmessig flere i ADHD-gruppen enn i kontrollgruppen. Selv da vi korrigerte for en rekke kjente risikofaktorer, som alder, kjønn, en familiehistorie med psykiske lidelser, mors alder og foreldres utdannelsesnivå, fant vi at dødeligheten er dobbelt så høy for personer med ADHD.

 ØKER MED ALDER

– Senere studier vil ta for seg medisineffekt. Vi vet ikke om dødeligheten kan reduseres med medisiner, men vi vet at det reduserer risiko for mye annet. Den høyere dødsrisikoen vi fant, økte med alderen, forklarer Dalsgaard, som siden 2013 har kombinert forskingen med overlegejobb på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved ST i Kragerø.

– De som får stilt diagnosen etter 18 års alder, har fire ganger høyere dødelighet enn personer uten ADHD. I alderen seks til 17 år, er dødeligheten 1,6 ganger høyere enn for barn uten diagnose. Personer som får diagnosen i voksen alder, har altså høyere dødelighet enn hos dem som fikk diagnosen som barn.

– Undersøkelsen viste også at jenter med ADHD kom ut med dobbelt så høy risiko for tidlig død, som gutter med diagnosen. Jenter med ADHD er sjelden hyperaktive og utagerende, men heller stille og med depressive symptomer. Gutter har symptomer som er mer tydelige for andre, mens jenter lider i det stille. Det kan forklare hvorfor færre jenter blir henvist til utredning. De jentene som blir henvist, har den vanskelige graden av ADHD. Gutter får dobbelt så ofte medisin når diagnosen er påvist.

UNDERBEHANDLING  

– Jeg håper studien bidrar til mer ressurser til utredning og oppfølging av denne sårbare gruppen. Og mer toleranse. Det har vært en tendens at ADHD blir kalt en motediagnose, men i Norge og Danmark er det ingen indikasjoner på at vi behandler for mange. Snarere tvert imot. Den doble dødsrisikoen bekrefter at dette er en alvorlig diagnose, som utsetter barn og unge for en lang rekke problemer. Studien anerkjenner at dette er en sårbar gruppe.