Det bekrefter Trond Magnus Haugen, rådgiver i Team mobilitetstjenester i fylkeskommunen.

Han er ansvarlig for å sende ut gebyrene i Grenland, i denne omgang i alt åtte, for januar og februar 2022.

I Grenland er det ett selskap som kjører, nemlig Vy.

Det også Vy som er under kontrakt for resten av fylket og som dermed følgelig kan få gebyr.

Få passasjerklager

– Hva er den vanligste grunnen til at det blir gebyr?

– Det kan være avganger som er kjørt for tidlig, for seint eller innstilt, opplyser Haugen. Han sier videre at det tusenvis av avganger som er i bildet.

– Hvorfor svikter det av og til?

– Det kan dreie seg om teknisk eller menneskelige svikt.

– Får dere mange klager fra passasjerene?

– Nei, relativt lite.

Konsekvenser for den enkelte

Også Haugens kollega, Tore Felland Storhaug, forteller om få gebyrer – 10 denne gang for Notodden og Vest-Telemark.

– Er busselskapet ofte uenige med dere?

– Nei, det skjer sjeldent.

Han understreker at selv om selv om en overveiende del av avgangene går etter planen, kan konsekvensen for den enkelte passasjer være stor om bussen uteblir.

Utgangspunktet for denne gebyrordningen er anbudskontrakter som strekker seg fra 2019 og fram til 2026.

En god dialog

Områdesjef hos Vy Telemark, Geir Aasoldsen, bekrefter at selskapet har en god dialog med oppdragsgiveren, fylkeskommunen, og at de i all hovedsak er omforent om de gebyrene som kommer.

Han opplyser videre at uønskede avvik for eksempel kan være innstilt avgang, avvik fra rutetrase eller for tidlig avgang fra holdeplass.

Konkrete hendelser

Når det gjelder en konkret oversikt over gebyrene de to siste månedene, kommer dette fram for Vest-Telemark:

«Merknad

24.1. – teknisk årsak – Føresette køyrde elevene til Haugsjåsund der buss frå Fjone og Nordbygdi møtte dei, 10 min forsinka til skulen – 3000 kroner i gebyr

26.1. – føre-årsak – Avgang forsinka, venta på strøbil – 0 kroner

28.1. – sjåfør-årsak – Avg. 1405 køyrde ikkje via Folkestad byggefelt – 3000 kroner

9.2 – føre-årsak – E-134 stengt for uveir 9/2-12/2, korrespondanse med NW 180 ikkje mogleg – 0 kroner

10.2. – rutine-årsak – Manglende info til skulen ved forsinka bussavg. 30 minutt – 3000 kroner

14.2. – sjåfør-årsak – Ruta har ikkje køyrd Breisås – 3000 kroner

17.2. – teknisk-årsak – Ruta køyrd 1 time forsinka som følgje av teknisk feil, skulen varsla – 3000 kroner»