Uttalelsen kommer fra Nicolai Næss-Kjennvold i Elevorganisasjonen i Vestfold og Telemark.

Utgangspunkt er Ungdata-undersøkelsen der elever på alle ungdomsskoler og videregående skoler i fylket har fått tilbud om å svare. Hos fylket heter det: «22 000 ungdommer beskrev gjennom undersøkelsen hvordan pandemien har påvirket det sosiale livet, fritiden, forholdet til venner og familielivet.»

Lettet

Men Næss-Kjennvold peker på at bildet ikke er entydig:

– Vi ser klart og tydelig at koronavirusets innvirkning på elevenes hverdag er varierende. Enkelte mener at pandemien har påvirket hverdagen deres i positiv grad, men vi ser også mørketall.

Om skolesituasjonen sier han:

– Elevene har dårlig digital undervisning som ikke tilfredsstiller deres behov.

Han legger til at han er lettet over at muntlig eksamen ble avlyst både på grunn av en uforutsigbar skolehverdag og smittesituasjonen.

Alvorlig og nedslående

Karoline Aarvold, som sitter i fylkestinget for Høyre, beskriver resultatene fra undersøkelsen som alvorlig og nedslående. Hun merker seg spesielt:

* Andelen elever på videregående som er ensomme har økt fra 23 prosent i 2017/18 til 27 prosent i 2021, og én av tre svarer at de har følt seg mer ensomme nå enn før koronatiden

* 31 prosent av elevene på videregående er ganske mye eller veldig mye plaget av å føle seg ulykkelig, trist eller deprimert, og 31 prosent av jentene og 12 prosent av guttene har hatt mange psykiske plager de siste sju dagene

Alarm

– Jeg mener at vi bør slå alarm om den psykiske helsen på videregående, uttaler Aarvold.

– Flere jeg har snakket med sier det er vanskeligere å få hjelp nå enn noen gang, og at flere og flere sliter.

Hun peker videre på at barneombudet slo alarm om elever på videregående i februar, og flere undersøkelser gjort under korona viser at unge sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Mental Helse har hatt en tredobling i antall henvendelser.

En digital løsning

Partikollega av Aarvold, Mahmoud Farahmand, peker på at dette kan gjøre situasjonen bedre:

⁃ Vi tror en digital helsesykepleier-tjeneste kan gjøre det enklere å komme i kontakt med helsesykepleieren og senke terskelen for å ta kontakt. Særlig for gutta. Bedre tilgang til digital helsesykepleier kan bidra til at flere ungdommer for den bistanden de trenger for å fullføre videregående opplæring.

Han legger til:

– Vi synes ikke skolehelsetilbudet er godt nok før alle skolene har en helsesykepleier tilgjengelig hver dag.

«Livet mitt er bra»

Undersøkelsen har altså resultater som viser at ikke alt er svart:

En av tre svarer at koronapandemien har en begrenset påvirkning på livene deres – de svarer at pandemien i liten grad har påvirket livet i verken positiv eller negativ retning.

Dessuten:

«8 av 10 svarer at de er tilfredse med livet sitt, og nesten 9 av 10 er enige i utsagnet 'Livet mitt er bra`".