I ukens Ærlig Talt er skuespillere Mari Dahl Sæther, og Kasper Skovli Botnen gjester hos Ove Mellingen.