Det forteller Tove Høgås (58) som med ett fikk et vikariat som regnskapsmedarbeider hos Landbrukstjenester Telemark i Skien.

Hun var da permittert fra jobben i et reiseselskap, permitteringen inntraff omtrent to uker etter at Norge ble nedstengt 12. mars på grunn av korona-pandemien.

Vikariatet innebærer en 60 prosent stilling, i tillegg har hun en jobb som regnskapsmedarbeider i et elektrofirma.

Ros til Nav

- Jeg fikk en ordentlig CV på plass og stilte opp på en digital jobbmesse i regi av Nav i slutten av mai, og dermed dukket denne landbrukstjenste-jobben opp. Det var god timing, og Nav-opplegget fungerte veldig godt, jeg må gi ros til Nav her, uttaler Høgås.

Jobben innebærer å kjøre lønn og regnskap.

Jobbet siden hun var 19

- Jeg hadde nok en del flaks som fikk denne jobben, men det er lurt å være frampå, tror jeg. En annen ting er jo at jeg har jobbet siden jeg var 19 år, og erfaring blir som regel ansett å være positivt.

- Var det trist å gå ledig hjemme?

- Det er klar klart det er litt kjedelig å være permittert, og økonomien blir dessuten skadelidende.

Gode råd

- Har du råd å komme med til personer som går ledige for tiden?

- Det handler vel om å brukte det nettverket en har. Å være på offensiven, som jeg nevnte, er i tillegg av det gode. Og Nav har fungert i mitt tilfelle.

- Hva tror du om framtiden?

- Ikke godt å være sikker, men jeg håper i alle fall at det etter hvert blir mer fart i reiselivsbransjen, også for utenlandsturer.

Faller

Direktør for Nav i Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen, har de ferske tallene. Han opplyser at bare fra 2. juni til 9. juni har ledigheten i fylket blitt redusert med 735 personer til 11 824 når det gjelder de helt ledige. Andel av arbeidsstyrken som er helt ledige har følgelig falt fra 6,0 til 5,6 prosent.

Antall delvis ledige har gått ned med 599 personer til 10 865.

Klar på at det ikke er over

Det er bra at ledigheten – både de helt ledige og delvis ledige - reduseres i fylket. Samfunnet og bedriftene åpner opp, og ansatte som ble permitterte ser nå ut til å vende tilbake til arbeid, helt eller delvis, kommenterer Tønnessen.

- Fremdeles er det imidlertid nesten 24 000 arbeidssøkere i fylket, slik at situasjonen ikke på langt nær er over for mange.

Flest i gruppa 20 til 30

Den største andelen av de helt ledige befinner seg i aldergruppen 20 til 30 år, hvor 3221 er utenfor skole og arbeidsmarked.

Hele 10,6 prosent av unge menn i alderen 20 til 24 år er helt ledige.

- At ledigheten har økt så mye under korona-krisen, er svært urovekkende for et fylke som fra før pandemien også hadde en stor utfordring med utenforskap og lav utdanning, spesielt for de unge. Fokus på en inkluderende og riktig utdanning for den enkelte, må satses på fra tidlig skole-alder og opp gjennom utdanningsløpet. Her må alle instanser som jobber med denne målgruppen se på hvordan dette kan forbedres.

Reiseliv og butikk

Størst ledighet er det innenfor reiseliv, transport, butikk/salgsarbeid, men også i disse bransjene er det flere som får jobb.

- Enkelte bransjer opplever svært utfordrende tider i forhold til dagens korona-situasjon i Norge. Mange kommuner i fylket er svært avhengig av reiseliv og handel, som ser ut til å være av de litt større sektorene som er påvirket i stor grad. Disse sysselsetter mange av de som nå er ledige og en del må omstille seg ganske kraftig i forhold til kundegrunnlag, tilgjengelighet og kundemasse nå og fremover. Ledigheten er nok sterkt avhengig av at disse omstillingene lykkes, spesielt i utsatte bransjer nå fremover.