Det var om ettermiddagen tirsdag 19. februar i år at den 61 år gamle mannen fra Vest-Telemark ble stanset bak rattet i Kviteseid. En blodprøve viset at han hadde THC i blodet og at ruspåvirkninga var tilsvarende 1,2 i alkoholpromille.

I juni gikk saken for Vest-Telemark tingrett, og 61-åringen tilsto at han hadde røyka hasj kvelden før den aktuelle kjøreturen. Vest-Telemark tingrett dømte 61-åringen til 18 dagers betinga fengsel med to års prøvetid. Han ble også dømt til å betale 25 000 kroner i bot og fradømt førerretten for en periode på 24 måneder, regnet fra 19. februar i år.

Lenge siden sist

Påtalemyndigheten mente at straffen var for lav, og dommen ble anket. Nylig var saken oppe i Agder lagmannsrett, hvor 61-åringen aldri dukka opp. Rettssaken gikk imidlertid som planlagt. Agder lagmannsrett har skjerpet straffen og bestemt at straffen skal gjøres ubetinga. Det betyr at 61-åringen må sone 18 dager i fengsel. Lagmannsretten har også satt ned boten til 10 000 kroner.

Lagmannsretten mener det er skjerpende at 61-åringen kjørte en betydelig distanse, rundt 65 kilometer.

– Kjøringa skjedde på E134 og fylkesvei 45 hvor det på det aktuelle tidspunkt er vanlig ferdsel. Kjøringa kunne lett fått alvorlige følger. Tungtveiende allmennpreventive hensyn taler for en ubetinga reaksjon i et tilfelle som dette, mener lagmannsretten.

I formildende retning er det lagt vekt på 61-åringens tilståelse.

Foruten om kjøring i hasjrus, er 61-åringen også dømt for bruk og besittelse av litt hasj. Den uføretrygda 61-åringen er tidligere dømt for kjøring i påvirka tilstand, men denne dommen er 26 år gammel.