Dommen fra Telemark tingrett falt i midten av mai, da 50-åringen ble dømt for besittelse av sju kilo amfetamin. I rettssaken sa 50-åringen at han begynte med hasj da han var 14 år og amfetamin to år senere. Han sa også at dette var hans siste sjanse, og han ble hørt av tingretten, som dømte ham til seks og et halvt års fengsel, hvor av halvannet år ble gjort ubetinga.

Når det gjelder den ubetinga delen hadde 50-åringen allerede i midten av mai sittet 231 dager i varetekt. Videre ble han dømt til fire og et halvt års fengsel som ble gjort betinga, på det vilkår at han gjennomfører et såkalt narkotikaprogram (rusbehandling) med domstolskontroll, og dermed følger et opplegg i regi av Kriminalomsorgen.

– Merkelig

Men aktor i saken, politiinspektør Odd Skei Kostveit, anket dommen, og i ei påtegning til et fengslingsmøte mandag 30. mai, ba han om at 50-åringen blir sittende i varetekt til ankesaken er gjennomført.

Fengslingsmøtet ble gjennomført som en såkalt kontorforretning, og 50-åringens forsvarer, advokat Audun Helgheim, ba i sin påtegning om at klienten hans blir løslatt.

50-åringens forsvarer, advokat Audun Helgheim, sier til TA at klienten hans har en rushistorikk som tilsier at han skal dømmes til behandling, og ikke til en lang fengselsstraff.

– Min klient har erkjent straffskyld og så vant vi fram i tingretten med at han skal dømmes til et narkotikaprogram med domstolskontroll, sier Helgheim.

Forsvareren påpeker at det er gjennomført en personundersøkelse som konkluderer med at klienten hans er egnet for denne typen straff og at vilkårene for dette er til stede, og han synes derfor det er merkelig at politiet har anket dommen.

– Hele poenget er jo at de som passer til det skal få behandling og hjelp, så når politiet gjør dette (anker), så er det egentlig i strid med Høyesteretts praksis, sier Helgheim.

Må sitte videre i varetekt

Dommerfullmektig Mahinthan Alonso Markandu i Telemark tingrett beslutta mandag ettermiddag at 50-åringen må sitte videre i varetekt, slik påtalemyndigheten ba om.

Markandu viser til at 50-åringen er domfelt for befatning med svært store mengder amfetamin, og han mener at det kan støte allmennhetens rettsfølelse om 50-åringen blir løslatt.

– Det er ikke opplyst om påbegynnelse av noen konkret rehabiliteringsprosess som kan bidra til å svekke gjentakelsesfaren, heter det i kjennelsen.

Retten mener at det er en klar gjentakelsesfare og at saken har en alvorlig karakter.

– Det legges også vekt på at siktede har blitt idømt en betydelig frihetsstraff. Etter rettens syn foreligger det ingen spesielle omstendigheter som tilsier løslatelse. Siktede skal da som utgangspunkt fortsatt være fengslet fram til soning påbegynnes, heter det i kjennelsen, hvor det heter at 50-åringen må sitte i varetekt fram til og med 28. juni.