Dommen fra Telemark tingrett falt i begynnelsen av november, og 50-åringen ble dømt for å ha begått gjentatte overgrep mot sønnen over en periode på to år i 2012 og 2013, da sønnen var langt under 10 år gammel.

Det var ingen tekniske bevis i saken, og 50-åringen nektet straffskyld og sa at sønnen hadde en livlig fantasi. Heller ikke mannens kone, som er guttens mor, trodde på at mannen hennes kunne ha begått overgrep mot sønnen deres.

50-åringens forsvarer, advokat Henrik Nikolai Bliksrud, opplyser til TA at klienten hans anket dommen.

– Og anken er fremmet til behandling. Det er ikke fastsatt dato for ankeforhandling ennå, opplyser Bliksrud.

Dermed kommer saken opp til ny behandling i Agder lagmannsrett.

Trakk forklaringa

TA fulgte deler av rettssaken som gikk over flere dager i Telemark tingrett i slutten av oktober i år. Der kom det blant annet frem at den fornærmede gutten hadde forklart i to tilrettelagte avhør at han ble utsatt for overgrep fra faren, før han i et tredje avhør sa at dette ikke stemte allikevel.

Barnevernet overtok omsorgen for gutten i slutten av 2013, etter eskalerende negativ atferd. Noen år senere ble både 50-åringen og kona tiltalt for mishandling av sønnen, noe de ble frifunnet for.

I rettssaken kom det også fram at 50-åringen tidligere er dømt for overgrep tre ganger. Den siste dommen er fra 2018, da han ble dømt til tre års fengsel for gjentatte overgrep mot sin egen kusine. 50-åringen sitter for tida i fengsel og soner denne dommen.

Dømt første gang i 1990

Den første overgrepsdommen fikk 50-åringen allerede som en ung mann, da han i 1990 ble dømt for ett overgrep mot en fem år gammel nabogutt. Lovbruddet ble begått i 1989 da 50-åringen nylig var fylt 18 år gammel. I 1997 ble han dømt for å ha blottet seg foran to små jenter og for beføling av en kvinne, og i 2018 ble han som nevnt dømt for overgrep mot sin egen kusine. Han ble dømt for gjentatte overgrep mot kusina da hun var under 14 år og under 16 år gammel.

I retten hevdet 50-åringen at han var uskyldig dømt både i dommen fra 1997 og i dommen fra 2018.

Da en av rettssakens aktorer, statsadvokat Håvard Kalvåg, konfronterte 50-åringen med den første overgrepsdommen, og påpekte at den fornærmede gutten der kun var fem år gammel, svarte den tiltalte følgende:

- Ja, ung og dum - vanskelig oppvekst, jeg vet ikke.