45 selskaper står i fare for å bli tvangsoppløst – se hele lista

TELEMARK: 45 selskap i Telemark risikerer å bli tvangsoppløst. Årsaken er manglende innsending av årsregnskap for 2018.