Det er Skagerak Energi som nå har gitt en prognose på hvor mye som skal utbetales i utbytte i 2023, for forventet resultat i 2022. Tallene nå viser at Skien, Porsgrunn og Bamble vil kunne få 425 millioner kroner i utbytte neste år. Fordelt med 193 millioner kroner til Skien, 188 millioner kroner til Porsgrunn og 42 millioner kroner til Bamble.

Dette betyr en rekordutbetaling til kommunene.

700 millioner kroner

For de tre kommunene i Grenland betyr dette at man i løpet av 2022 og 2023 får utbetalt 700 millioner kroner i utbytte. Samtidig stikker Statkraft av med nærmere 1,4 milliarder kroner.

For Skien betyr dette at kommunen i 2022 og 2023 totalt får utbetalt 318 millioner kroner. Porsgrunn får 309 millioner kroner mens Bamble får 69 millioner kroner for disse to årene.

For alle kommunene er dette penger som kommunene ikke har budsjettert med. Skien har i 2022 brukt noen av disse midlene som man har fått inn til å gi et kommunalt tilskudd til strømstøtte.

Høye kraftpriser

I brev til sine eiere, Statkraft, Skien, Porsgrunn og Bamble, skriver konsernsjef Jens Bjørn Staff at dagens kraftpriser tilsier at selskapet vil få et bedre resultat i 2022 sammenlignet med 2021. Selv om Skagerak også hadde et godt resultat for 2021.

"Basert på kraftprisene hittil i år, og forventingene gjennom sommeren og høsten vil årets resultat bli styrket sammenlignet med foregående år. Prognose for samlet utbytte til utbetaling i 2023 er beregnet til 1.270 millioner kroner", skriver Staff i brevet.

Et totalt utbytte på nesten 1,3 milliarder kroner, vil trolig være det høyeste utbyttet som Skagerak noen gang har utbetalt.