40-åringen, som er utenlandsk statsborger med permanent oppholdstillatelse i Norge, søkte om sykepenger i 2016. Det fikk han i rundt ett år, men underveis dro han fra bostedet i Grenland til et land utenfor EØS.

Der ble han. Også etter at han gikk over på arbeidsavklaringspenger.

Det fikk han utbetalt av NAV i ett år, delvis mens han bodde i utlandet sammen med kone og barn.

Til sammen fikk mannen utbetalt 211.516 kroner av staten som han ikke hadde krav på.

Nå er han dømt for grovt bedrageri i Telemark tingrett.

LES OGSÅ: Anker ikke Teddy-saken – i dialog med hundeeier om siste avskjed

Heleri

Da mannen nylig møtte i rettssaken erkjente han straffskyld for bedrageriet. Han opplyste at han regelmessig fylte inn skjemaene til NAV og at han krysset benektende av i rubrikkene for om han skulle oppholde seg i utlandet.

«Hans handlemåte har vært svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse», konkluderer retten med i dommen mot 40-åringen.

40-åringen ble også dømt for å ha kjøpt en stjålet vannscooter i Skien i august i år. Dette erkjente han også straffskyld for.

Det var i august han møtte en polsk mann et sted i Skien. Mannen solgte sigaretter og lurte på om 40-åringen ville kjøpe. Han skjønte da at den polske mannen drev med lyssky aktiviteter, men kjøpte allikevel en kartong.

LES OGSÅ: Tok hevn etter å ha blitt bortvist fra sentrum

Stjålet i Arendal

Polakken spurte da om han også ville kjøpe en vannscooter, noe han gjorde.

Mannen ga 20.000 kroner for vannscooteren, som det viste seg hadde blitt meldt stjålet fra ei småbåthavn i Arendal den 19. august.

40-åringen fortalte under rettssaken at han begynte å lure noen dager etter kjøpet fordi han ikke fikk overlevert nøkler som avtalt.

Telemark tingrett mener 40-åringen har opptrådt uaktsomt og at det var flere ting som burde fått han til å tenke seg om to ganger om vannscooteren var tyvgods.

Retten peker blant annet på mangel av kontakt og den lave prisen.

LES OGSÅ: Har håp om å finne svar på hvorfor ulykken skjedde: – Åstedet er bare en liten del av dette

Brudd på EMK

Tingretten mener det er viktig å slå ned på misbruk av trygdeordningene.

«For samfunnet er det svært viktig at tilliten som trygdesystemet i stor grad baserer seg på ikke utnyttes. Dette tilsier isolert sett en streng reaksjon», står det i dommen.

Det har imidlertid gått lang tid fra saken ble anmeldt i 2019, noe som ikke er 40-åringens feil. Under rettssaken kom det fram at politiet ikke har foretatt seg stort i saken før i mai i år – to år etter anmeldelsen.

Det er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Det ble også vist til at 40-åringen har erkjent straffskyld.

Han ble dømt til 30 dagers betinget fengsel.