Natt til onsdag 8. juli i fjor ble 33-åringen tatt for ruskjøring på Stathelle i Bamble. En sakkyndig har konkludert med at påvirkningsgraden med all sannsynlighet tilsvarte mer enn 0,5 i alkoholpromille, og at han med en viss sannsynlighet var påvirka tilsvarende en promille høyere enn 1,2.

Tilsto alt i retten

I tillegg til at 33-åringen var påvirka av amfetamin, var bilen hans påsatt falske skilter. Noen måneder senere, i september i fjor i Porsgrunn, ble han tatt for kjøring uten førerkort. Det samme skjedde også i Bamble i desember i fjor og i Porsgrunn natt til 16. juni i år.

33-åringen erkjente straffskyld for alle tiltalepostene da han møtte i Telemark tingrett tidlig i november i år.

Sorenskriver Håvard Skjeldås har dømt 33-åringen til 21 dagers betinga fengsel med ei prøvetid på to år. Han har videre dømt 33-åringen til å betale en bot på 12 000 kroner. Hvis ikke boten betales, venter 15 dager i fengsel. I tillegg er 33-åringen fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 21 måneder, med fratrekk av perioden som lappen allerede har vært beslaglagt. Hvis han vil kjøre bil lovlig igjen når denne perioden er over, må han avlegge full ny førerprøve.

I forhold til nivået på boten har retten tatt hensyn til at 33-åringen er arbeidsledig og har svak økonomi.