Det var NHO Vestfold og Telemark som stod for arrangementet. Tittelen på begivenheten: "Nye trekk - veikart for fremtidens næringsliv", en rapport som nettopp har kommet.

NHOs ambisjon er å vise "Norges vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere framtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet".

Nær 40 personer stilte, inkludert toppene i NHO i vår region, stortingspolitikere, en rådmann, næringslivsledere og Varden-redaktøren.

Klimapositiv i 2040

På programmet var foredrag av NHOs politikkdirektør Mari Sundli Tveit - om veikartet, Irene Siljan Vestby - klimapositiv industri innen 2040, Olav Veum (leder AT skog) - om investeringsbehov, Lars Fredrik Bakke - president i Wood Norway og David Verdu - leder REC Solar Norway.

- Reiselivet må vi ta vare på, i disse vanskelige tider, ikke rasere, var en del av budskapet til Lars Fredrik Bakke. - Vi er avhengige av kraft, og at den er miljøvennlig.

Irene Siljan Vestby snakket seg varm om CO-fangst og klimavennlig gass og el-kraft: - I 2040 skal utslippene i Grenland ned i null - og deretter blir de klimapositive. Og vi må starte nå.

Nedtur og opptur

David Verdu fortalte om nedturene til REC Solar, men at det ville være full produksjon igjen neste år. Han var optimist og snakket varmt om land som Frankrike og Sør-Korea og om markedene der.

Et av hans budskap var at vi må holde på den tradisjonelle prosessindustrien i Norge.

Olav Veum pekte på at Norge har mengder av skog, faktisk tre ganger mer i dag enn for 100 år siden. - Masse av det vi får ut av olje og gass kan vi lage av tre, sa han. - Og setter vi mål, bør målet ligge fast, så får vi heller diskutere veiene til å nå dette målet.

Det skinte klart igjennom at det var et kappløp - i omstilling, jobbskaping og teknologiutvikling.

Etter foredragene ble det bidrag fra salen, der akademikere og politikere engasjerte seg.

Det er liten tvil om begivenheten var til inspirasjon for deltagerne.