23-åringen fra Skien la ut flere ulike modeller Playstation, Nintendo og grafikk-kort til salgs på Finn og Facebook. Kjøpere betalte, men varene ble aldri sendt. Totalt har mannen fått betalt 31 099 kroner for varer som aldri har havnet hos kjøpere.

Tirsdag denne uken måtte 23-åringen møte i Telemark tingrett. I retten tilsto mannen fullt og helt det straffbare forholdet.

– Antall bedragerier er svært skjerpende, og siktede er straffet for tilsvarende forhold tidligere, ble det sagt i retten.

23-åringen ble nemlig domfelt for 29 bedragerier av tilsvarende karakter i 2020. Samme året ble han igjen tatt for bedrageri, mens han i 2021 fikk bot for å ha begått tilsvarende bedragerier.

Gamblingproblemer

I tingretten kom det fram at 23-åringen for tiden mottar behandling fra Blåkors for sine gamblingproblemer.

Med tanke på mannens historikk med omfattende bedrageri over tid, og fortsatt vedvarende problemer, kan retten vanskelig si at det foreligger «gode» utsikter til rehabilitering.

Til slutt må man etter rettens syn legge vekt på at hans kriminelle atferd skyldes en avhengighet. Forhold som skyldes avhengighet, bør som et utgangspunkt bedømmes noe midlere enn forhold som ikke skyldes avhengighet da det forbryterske sinnelaget må sies å være noe mindre i de førstnevnte tilfellene.

Men dette ble nedtonet, ettersom 23-åringen ikke har tatt tak i sine problemer siden han ble dømt sist.

Retten fant likevel grunn til å legge noe vekt på forholdet, og reduserte straffen ytterligere med 3 dager.

Soner med fotlenke

Retten kom på bakgrunn av dette fram til at straffen bør settes til ubetinget fengsel i 46 dager.

Siden siktede er i ett rehabiliteringsopplegg, og har ett sterkt ønske om å kunne jobbe for å kunne betale tilbake de han har begått bedrageri overfor, anbefaler retten at kriminalomsorgen lar siktede sone med fotlenke.