Gå til sidens hovedinnhold

2022 blir et stramt år for bygda

SILJAN: Budskapet fra kommunedirektøren er krystallklart: – Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. Ordføreren følger opp: – Ja, 2022 blir et år hvor vi må kjøre stramt.

Ordføreren er Kjell Sølverød (Senterpartiet).

Kommunedirektør/rådmann er Jan Sæthre, og det er han som står bak «Budsjett 2022» som kommer opp i utvalg for samfunn neste uke.

Overføringene fra staten

– En viktig årsak til at økonomien er krevende er at de statlige overføringene de siste årene har blitt redusert, noe jeg ikke kan se på annen måte enn som en straff fordi vi valgte å holde oss unna kommunesammenslåinger, sier Sølverød.

Han hadde også ventet seg mer etter at landet fikk ny regjering, det var snakk om 4,9 millioner kroner til kommunen, tallet som oppgis nå er 1,3 millioner.

– Mulig jeg ikke må forvente all verden siden de må fikle på forgjengerens budsjett.

Må være flinke

– Hva med barn og unge, eldre og svake – vil de rammes?

– Nei, de vil ikke bli rammet spesielt, snarere er det vel ansatte i administrasjonen som merker det ved at de tar på seg flere arbeidsoppgaver. Uansett tror jeg vi skal unngå de store smellene i 2022, bare vi er flinke til å holde igjen. Vi kjører stramt i påvente av noe bedre.

Sølverød registrerer ikke politisk uenighet av betydning og regner med å ha budsjettet i havn om to-tre uker.

Et driftsresultat på 0,08 prosent

I kommunedirektørens budsjettutkast legges opp til et forbruk til drift og investering på 213,45 millioner kroner.

Netto driftsresultat er på 0,08 prosent (162 000 kroner), noe som i klartekst viser at Siljan kommune er i en krevende økonomisk situasjon.

Et låneopptak på 2,7 millioner kroner skal det bli i 2022, det går på investeringsprosjekter i vann og avløp.

Skatteinntekten er budsjettert i 2022 til 68,6 millioner kroner; i år er det 67,5 millioner.

«Rammetilskuddet utenom skatt er 648 000 kroner høyere enn budsjett 2021. Dette skyldes høyere innbyggertilskudd enn fjoråret.»

120 000 kroner settes av til skole- og barnehageadministrativt system; 200 000 kroner skal til fagsystem innen barnevern.

150 000 kroner går til etablering for kommuneoverlege (kontor).

Holtesletta er i bildet med fortau, gang- og sykkelvei, byggekostnad 3,2 millioner kroner.

Vannforsyning og belønning

Bypakkemidler kommer inn – 6,9 millioner og belønningsmidler – 2,5 millioner, og det går på tiltak for de gående, syklende og det kollektive på Sentrumsveien.

Sikring av vannforsyningen er vesentlig.

Lånegjelden er på 147 millioner kroner med en gjennomsnittsrente på 1,67 prosent.

Eiendomsskatt blir det, forventet inntekt: 8,5 millioner kroner.

Gebyr og korona

Gebyrutvikling: «Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 3,8 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med 2 662 kroner, fra 14 606 kroner i 2020 til 17 268 kroner i 2025.»

Sum driftsutgifter i 2022 blir 168 830 000, i 2021 er disse cirka to millioner lavere.

Skulle det komme kostnader knyttet til koronapandemien, er det forventet at dette blir dekket av staten.

Om korona heter det også: «Covid‐19 pandemien er i hovedsak over. Kommunens innbyggere er prosentvis så å si fullvaksinert. Likevel må en forvente at det periodevis lokalt vil opptre smitte som vil binde opp ressurser i avdelingen.»