19-åringen la alle kortene på bordet og ga i Telemark tingrett en uforbeholden tilståelse. Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært fengsel i 18 dager dersom siktede ikke samtykker.

19-åringen opplyste i tingretten at han ønsket samfunnsstraff i stedet for fengselsstraff. Retten kom fram til at 19-åringen ble idømt en samfunnsstraff på 30 timer i løpet av tre måneder. Skulle 19-åringen ikke gjennomføre samfunnsstraffen venter en fengselsstraff på 16 dager.

I tillegg mister 19-åringen førerkortet for ett år og en måned med krav om full ny førerprøve.

– Ettersom siktede har kjørt i 161 km/t i 110-sone, er riktig utgangspunkt tapsforskriften paragraf 2–2 nr. 10. Det følger av den aktuelle bestemmelsen at utgangspunktet for tapstid er åtte til ni måneder, ikke 12 – 15 måneder. Siktede hadde seks aktive prikker på førerkortet, noe som medfører et tillegg på fem måneders tapstid. Retten har kommet at tapstiden skal settes til 13 måneder, heter det i domsslutningen.