Voldsepisoden skjedde om kvelden torsdag 3. juni i år på ei strand i Nome. 19-åringen slo til en annen ung mann i ansiktet, og offeret fikk to slag i ansiktet, noe som førte til flere brudd i ansiktsskjelettet.

Da 19-åringen nylig møtte i Telemark tingrett, erkjente han straffskyld. Han hevdet at det ikke hadde vært noen diskusjon i forkant og at han heller ikke hadde opplevd den fornærmede som truende, før han slo ham med to slag – ett mens han sto og ett slag etter at den fornærmede hadde gått i bakken.

– Risikerer problemer

I rettssaken kom det ikke fram noe motiv for volden, men retten mener dette er uten betydning, så lenge den tiltalte har forklart at han ikke oppfattet den fornærmede som truende.

– Det foreligger ingen foranledning for volden og volden er å anse som uprovosert, heter det i den enstemmige dommen.

Dommerfullmektig Kjetil Løyland og meddommerne Jason Alexander Werner Salvesen og Kjersti Nyvold har dømt den 19 år gamle lærlingen til 120 dagers ubetinga fengsel, samt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

Dommen var i tråd med påstanden til aktor i saken, politiadvokat Tine Henriksen.

Den 19 år gamle mannen sa i retten at han risikerer problemer med lærlingplassen sin dersom han må i fengsel, men retten mener at det ikke er noen vei utenom fengsel. Det vises blant annet til at 19-åringen ikke er i noen rehabiliteringssituasjon eller noen særlig skjør livssituasjon.

19-åringen, som er tidligere ustraffet, ble forsvart av advokat Heidi Ysen.