Det opplyser Terje Tønnessen som er Nav-direktør for Vestfold og Telemark. Han sitter på sitt hjemmekontor, slik mange andre gjør for tida, og leder organisasjonen så godt det praktisk lar seg gjøre.

13 000 permitterte på én uke

- Situasjonen vi gjennomgår nå er helt spesiell. Jeg har ikke opplevd noe lignende siden jeg begynte på midten av 1990-tallet.

- Hastigheten på det som skjer over alt er unik. Bare i uke 12 ble det meldt inn 13 000 permitterte. Det betyr at vi har over 20 000 personer samlet i Telemark og Vestfold som er ledige eller permitterte.

I Porsgrunn skal det per 30. mars være 290 bedrifter som har varslet oppsigelser eller permitteringer, tallet for Skien er 448. Samlet skal det være nær 3000 bedrifter, enkeltmannsforetak og organisasjoner som er berørt i vår region.

Pengene kan komme før påske

- Hvordan fortsetter dette?

- Det er vanskelig å spå, det avhenger av hvordan de ulike tiltakene fra styresmaktene slår ut.

Tønnessen forteller at Nav gjør grep for å hjelpe befolkningen i den vanskelige situasjonen.

- Vi gjør det fra og med i dag mulig for folk å søke om forskudd på dagpenger. Dermed kan pengene betales ut før påske for de som søker.

Mener det er noe å lære

- De siste ukene skal nær 300 000 arbeidstagere i Norge ha søkt om dagpenger på grunn av krisa, hvordan takler dere det?

- Det blir lange dager for oss som er ansatte i Nav. Men vi har oppfordret brukerne til å kommunisere med oss digitalt, det går faktisk greit. Og det er naturligvis ansatte som behandler søknadene.

- Har du noen råd å komme med?

- Det må først være å følge retningslinjene fra helsemyndighetene. Dernest om du mister jobben, bør du se deg om etter andre virksomheter - det finnes bransjer som trenger arbeidskraft. Og en tredje mulighet er å søke om forskudd på dagpengene.

- Så langt, hva kan vi lære av denne krisa?

- Det er vel nok et tegn på hvor sårbare næringsliv, bedrifter og arbeidsplasser er. Vi kan ikke ta dette for gitt, og bør vel framover bli enda bedre på varierende og omskiftende tider.

Landet samlet

Nav sentralt meldte mandag at 19 200 nye søknader hadde kommet om dagpenger - 2700 var ordinære søknader om dagpenger, 16 500 av dem gjaldt dagpenger ved permittering.

Siden 12. mars er det kommet 306 400 søknader om dagpenger, 278 700 gjelder dagpenger ved permittering. Det betyr at 11 prosent av arbeidsstyrken i Norge har søkt om dagpenger siden mandag 9. mars.

345 300 søknader om dagpenger har så langt kommet inn i 2020. I gjennom hele 2019 var tallet 160 500 og 166 600 i hele 2018.