Det siste døgnet er det bekreftet 183 nye tilfeller. 130 personer er innlagt på sykehus.

Det er ned fra 135 innlagte pasienter dagen før, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Totalt er 33 personer innlagt eller har vært innlagt på intensivavdelinger.

49.451 personer i Norge er nå blitt testet for viruset.

891 personer blitt smittet i Norge, mens 892 personer har blitt smittet utenlands. For 143 personer er smittestedet under avklaring.

Av dem som ble smittet i Norge, har 455 personer vært i kontakt med et kjent smittetilfelle, mens det er uklart hvordan 408 personer er blitt smittet. Smittested for 28 personer er fortsatt under avklaring.

Gjennomsnittsalderen for de bekreftede smittetilfellene er 47,1 år. 44,7 prosent er kvinner, mens 55,3 prosent er menn.

Flest smittede er det i aldersgruppen 50–59 år, med 482 personer. 14 personer opp til ni år er smittet, som er det laveste tallet blant aldersgruppene.

Totalt sju smittede personer har dødd i Norge.