Tallene kom for noen dager siden fra kommunedirektøren og viser konkrete brudd på arbeidsmiljøloven for 2022 – i overensstemmelse med rapportering i årsmeldingene for 2019, 2020 og 2021.

I 2020 ble det registrert 10 230 brudd; i 2021 – 13 412 brudd.

Antall vakter med brudd: I 2020 – 8361 brudd; i 2021 – 9972 brudd; i 2022 – 12 705 brudd.

Antall vakter: I 2020 – 405 849; i 2021 – 489 178; i 2022 – 518 032.

Andel brudd per vakter: I 2020 – 2,5 prosent; i 2021 – 2,7 prosent; i 2022 – 3,3 prosent.

Denne informasjonen kommer også i juni i en sak om årsmelding og regnskap for 2022.

Blir bekymret

– Jeg vant fram i kravet om å få innsikt i tallene for AML-brudd. Det er viktig både i forhold til den konkrete problemstillinga, men også på et mer prinsipielt nivå, sier Rune Mathisen (Rødt).

– Når det gjelder de konkrete talla, er det en bekymringsfull utvikling her.

– Kommunedirektøren har sikkert rett i at det å avdekke omfanget av brudd på arbeidstidsbestemmelsene er komplekst, men det er ingen grunn til å tro at sikkerheten i talla er større nå enn det har vært tidligere år. Utviklinga er helt klar: Antall brudd på arbeidsmiljøloven øker år for år.

Mange bestemmelser i loven

I informasjonen som følger med tallene, oppgir kommunedirektøren/administrasjonen: «Det å avdekke omfanget av brudd på arbeidsmiljøloven er komplekst». Dette går på at loven har mange bestemmelser og fordi brudd «kan være av en slik art at de ikke er brudd dersom det er inngått avtaler eller søkt om dispensasjon».

I hovedsak er brudd på arbeidsmiljøloven i Skien «knyttet til tjeneste med døgnkontinuerlig drift og helgearbeid, slik som i helse og velferdstjenestene». Bruddene inntreffer for det meste der «ansatte er satt i et vaktsystem for å sikre forsvarlig drift av tjenesten». Hvis noen blir borte på kort varsel, må ansvarlig leder sørge for videreføring av forsvarlig drift. «Dette vil kunne generere brudd grunnet tilgang på kompetent personell.»

Informasjonen er i tillegg: «Majoriteten av bruddene skyldes mangel på personell pga. korttidsfravær samt mangel på personell i ferier.»

Det gjøres klart: Målet om forsvarlig drift vil alltid gå foran et ønske om å unngå lovbrudd.