Det går fram at en melding Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har lagt ut på sin nettside.

Korona-henvendelsene er i form av telefoner, e-poster og nettspørsmål.

Grunnskole og barnehager

I meldingen heter det at mye av det som er kommet inn er rapportering til og fra kommunen og statlige myndigheter, "men det er også blitt mye annet".

Fylkesmannen vil av den grunn minne om at det er kommunene som skal svare på spørsmål om forhold i den enkelte kommunen, enten det handler om grunnskole, helse, barnehager, hytter - og annet.

Det er dessuten kommunen via kommuneoverlegen som har ansvaret for smittevernberedskapen.

Mobbesaker og klagesaker

Fylkesmannen er opptatt av å presisere: "Folk må fortsatt kontakte lege om de trenger legehjelp".

Når det gjelder oppgaver som videregående skoler, tannhelse og kollektivtransport, er fylkeskommunen rett adressat.

Men Fylkesmannen er riktig instans for mobbesaker, vergemålssaker, sosiale klagesaker og klager på helsetjenester og helsepersonell.

Fylkesmannen beskriver sin viktigste oppgave først og fremst som "samordner mellom kommunene og mellom kommunene og overordnede direktorat og departement".