Det vedtok hovedutvalget for samferdsel onsdag denne uka.

– Det er aldri enkelt å kutte. Nå blir det færre som får bedre vei, enn det vi hadde ønsket oss. Samtidig er det heldigvis mange prosjekter igjen som vi faktisk får gjennomført, sier hovedutvalgsleder Arve Høiberg (A) i en pressemelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

111 prosent kostnadsøkninger

Det var i februar 2021 at Hovedutvalg for samferdsel vedtok en prioritert liste over oppgraderingsprosjekter på fylkesveinettet, for perioden 2021 til 2025. Samme år vedtok Fylkestinget å bruke 60 millioner på tre strekninger på henholdsvis fylkesvei 355, 364 og 3430. Totalt hadde disse prosjektene en økonomisk ramme på 268,6 millioner kroner.

Imidlertid viser en ny beregning at kostnaden for prosjektene har økt med 111 prosent, fra 268,6 til 567,8 millioner.

- Dette sprenger rammen på låneopptaket, og Fylkesdirektør foreslo derfor å ta ut fire strekninger fra porteføljen for å holde seg innenfor den opprinnelige rammen, heter det i pressemeldingen.

Tar ut fire strekninger

De fire strekningene som ikke blir oppgradert nå er strekningene Myrestaul bom-Stavsro parkering på fylkesvei 3430, Fosso skule-Hovin på fylkesvei 364, grense Nissedal/Fyresdal-Granheim på fylkesvei 355 og Tassebekk rundkjøring, E18/256 Kile (Tassebekkveien) fylkesvei 3158 (Vestfold).

- Årsaken til at nettopp disse fire strekningene nå blir satt på vent, er et ønske om å fordele belastningen mest mulig geografisk. For 3 av 4 strekninger gjelder det at det er planlagt oppgradering av en annen strekning på samme vei, og at disse fortsatt skal gjennomføres. I tillegg skal alle de prosjektene som er påbegynt fortsette som planlagt, heter det i pressemeldingen.

Planen er at prosjektene skal gjennomføres når det finnes midler til det.