Rapporten kommer opp i to utvalg om kort tid, men det foreligger ikke informasjon om hvor mange som var anmeldt for dette i samme periode i 2019.

- Det finnes tall på dette, men det er første gangen vi får det samlet i en enkelt sak. Når vi vedtok handlingsplanen, ba vi om halvårlige rapporteringer. Fremover vil dette komme tydeligere frem i rapporteringene. Altså bli mer synlig, forklarer Trine Almenning som leder utvalg for helse og omsorg.

- Hva er inntrykket ditt - blir det mer vold i nære relasjoner?

- Ifølge rapportering og orientering i politirådet, så er det antallet henvendelser/anmeldelser de mottar om dette stabilt.

Ikke naive

- Hvordan har egentlig pandemien spilt inn?

- Det ble spørsmål om dette i politirådet i forrige uke. I følge deres statistikker er det ingen endringer i antall henvendelse/anmeldelser etter pandemien slo inn. Fra kommunens side har det vært stort fokus og lagt inn mye ressurser inn mot sårbare grupper i forbindelse med pandemien.

- Vi kan håpe at dette har bidratt til å dempe en økning. Men må vi ikke være naive, det finnes helt sikkert mørketall her og det må vi jobbe videre med, både for å forebygge og avdekke.

De eldre

Almenning peker på at det sannsynligvis er store mørketall når det gjelder de eldre også, og sier:

- Den eldre generasjonen har nok en svært høy terskel for å si fra om man blir utsatt for fysisk eller psykisk vold av sine nærmeste. Det må vi være bevisste på.

Andre forhold som kommer inn i halvårsrapporten er at overgrepsmottaket har gjennomført 32 undersøkelser, i perioden juni/juli/august ble det tatt inn 14 personer over 14 år "som har vært utsatt for seksuelle overgrep". Dette skal være ganske likt med fjoråret.

Barneverntjenesten har mottatt 79 meldinger der det er meldt om vold i hjemmet eller at barnet er vitne til vold i hjemme - fra januar til juni.

Belegget på krisesenteret første halvår var 37 barn - 482 liggedøgn, 33 kvinner og to menn - 429 liggedøgn, meldingen er blant annet: "Det har vært færre på krisesenteret under pandemien enn det var tilsvarende periode forrige år".

Jordmortjenesten informerer om at 10 gravide har opplevd vold i svangerskapet i 2020.

Saksbehandler understreker mot slutten av rapporten at det er "vanskelig å trekke entydige konklusjoner".