Uttalelsen kommer fra Terje Tønnessen, direktør Nav Vestfold og Telemark.

Mange eldre i jobb

Det handler om 2. kvartal 2022 sammenlignet med 2. kvartal 2021. Tallene, fra Statistisk sentralbyrå, viser at det i perioden har blitt 10 850 flere jobber i Vestfold og Telemark.

Dette gir en vekst på 5,6 prosent, mens i landet som helhet er veksten 6,8 prosent.

– Et interessant trekk er at hos oss er veksten blant de over 55 år større enn landsgjennomsnittet, for de som er 67 år eller eldre er tallet cirka 14 mot 12 prosent.

– Forklaringen er nok den at en større del av befolkningen i vårt fylket består av eldre sammenlignet med mange andre og at flere av disse deltar i arbeidslivet selv etter at de har blitt pensjonister, sier Tønnessen.

Overnatting og servering

Flest jobber har det kommet innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet, en tabell viser en økning på nesten 63 prosent. Deretter følger det som betegnes som personlig tjenesteyting, inkludert frisører og renholdere, nær 14 prosent. Porsgrunn er en av kommunen som gjør det best.

– Gledelig er det at 3200 av de under 25 år i vårt fylke har kommet seg i jobb.

Flere fra utlandet

Et annet trekk er en stor økning av utenlandske pendlere – 46 prosent fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022; tallet på landbasis er 38,6 prosent.

– Dette viser at vi er i nærheten av slik det var før pandemien.

Mangler 6112 arbeidstakere

Men fortsatt er det mangel på arbeidstakere, det offisielle tallet er i dag 6112. Antall helt ledige er 4132. Tallet for nedsatt arbeidsevne er 15 430.

– Vi har litt lav kompetanse, og vi har signaler på at bedrifter nå begynner å tenke nytt omkring hvordan de skal sikre rekrutteringen. De åpner for å ta mer av opplæringen selv.

195 000 i hele landet

For landet som helhet har det blitt 195 000 flere jobber fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal i 2022. 62 600 av disse er i den yngste aldersgruppen.

I alt er det tre millioner jobber i Norge i dag, 204 000 befinner seg i Vestfold og Telemark.