Uttalelsen kommer fra Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark.

Tallene kommer fram i NHOs helt ferske medlemsundersøkelse i vårt fylket.

Frykter 2021

- Vi ser den samme trenden som resten av landet, og vi er bekymret, sier Saga.

- Hva med 2021?

- Meldingen fra en rekke bedrifter er at de ved å tære på egen kapital og ved hjelp av kompensasjonsordninger har klart å komme seg igjennom 2020 - og at de er mer redde for det nye året.

- Usikkerheten er stor, mye er uforutsigbart, og det er krevende for næringslivet å stå i nettopp usikkerhet over tid.

Tynger mentalt

Saga merker at det har blitt tyngre rent mentalt for flere. Da nedstengningen fant sted i våres var det fint for medlemmene å se fram til sommeren. Nå er det mørketid og til og med desember-regn.

- Vi må også ha et fokus på å ta vare på hverandre. Heldigvis har vi fått god tilbakemelding fra medlemmene, de opplever at de får hjelp av oss, blant annet når det gjelder det juridiske.

Vil ta tid

- Kan dere be om mer i 2021?

- Vi har et håp og mål om at det blir bra igjen lenger fram. En vaksine er på vei, noe jeg ser positivt på, men det vil ta tid før markeder tar seg opp igjen og bedriftene opplever en ny normal.

- Krisen har også lært oss nye måter å jobbe på, for eksempel når det gjelder digitalisering som har gjort at vi kan bruke hjemmekontor på en ny måte og mer effektivt. Og naturligvis jobber NHO med å forlenge og forbedre kompensasjonsordningene, slik at vi unngår flest mulig konkurser og oppsigelser.

Hardt rammet

Det er reiseliv og transportbransjen som er rammet spesielt hardt. NHO opplyser at 26 prosent av reiselivsbedriftene har gjennomført oppsigelser på grunn av korona-viruset; innenfor luftfart er tallet 60 prosent.

Innenfor reiseliv er det hele 38 prosent som planlegger oppsigelser - mot 13 prosent når en ser alle samlet. Ellers er tall i denne runden: 13 prosent mangler penger til å betale regningene som forfaller om kort tid. 12 prosent vurderer at det er en reell risiko for konkurs.

NHO sentralt

NHOs sentrale sjef Ole Erik Almlid uttalte seg tidligere i uka og sa blant annet:

- Det var lett å bli "fartsblind" etter nedstengningen i mars. Men selv om vi nå ikke ser rekordnivåene på arbeidsledige og krisetallene fra den gang, så er situasjonen svært alvorlig for mange. Ikke minst i de bransjene som er særlig rammet av strengere smitteverntiltak nå i høst, som i reiseliv og transport.

Han peker dessuten på at antall bedrifter med stor omsetningssvikt har økt siden august.

Hver femte bedrift skal være truet av konkurs.

- Det er svært alvorlig. Små og mellomstore bedrifter er de vi har klart flest av. Disse bedriftene er svært viktige jobbskapere over hele landet.

- Foreløpig har det store antallet konkurser uteblitt. Det kan være flere grunner til det, blant annet krisepakkene vi har fått gjennomslag for. Men mye peker mot at konkurser kommer i 2021.