Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet gjør en vurdering om kort tid.

Saken er: «Fordeling av driftstilskudd til organisasjonseide klubbhus/grendehus».

Ny ordning

Kommunen har i en årrekke hatt ulike støtteordninger for frivillige lag og foreninger som eier klubbhus, men i fjor kom en ny ordning på plass som erstatning for VAR-refusjonsordningen.

En av forutsetningene er «at klubbhuset det søkes til må være eid av den aktuelle foreningen, og at foreningen må være registrert både i kommunens foreningsregister og i Frivillighetsregisteret».

10 av foreningene

Ved fristens utløp 1. april hadde kommunen mottatt søknader fra 56 foreninger/stiftelser, fire var ikke tilskuddsberettigede.

Foreningene opplyser selv om sine driftsutgifter, og tildelingene er basert på denne informasjonen.

Her er 10 av foreningene som er innstilt:

IF Herkules allianseidrettslag – 128 000 kroner

IF Storm – 86 700 kroner

Gulset idrettsforening – 83 400 kroner

Gjerpen idrettsforening – 70 600 kroner

Skotfoss turn og idrettsforening – 62 100 kroner

Tollnes fotball – 54 000 kroner

Fossum idrettsforening – 52 300 kroner

Grenland og omegn golfklubb – 46 000 kroner

St Johannes logen (frimurerne) – 45 000 kroner

Odds ballklubb – 30 300 kroner