...
Foto: Ole Martin Møllerstad

Ville du gått til psykolog her?

Psykologtilbud på kjøpesentre som Ikea og sportsarenaer som Skagerrak arena vil ufarliggjøre psykiske problemer, mener presidenten i Norsk Psykologforening.

Publisert 28.02.2012 kl 17:39 Oppdatert 28.02.2012 kl 19:52

Tips en venn på e-post:Tor Levin Hofgaard viser til at det er lagt et slikt tilbud til en fotballstadion i England der flere menn har tatt kontakt.

- De stikker kanskje ikke innom første gang de går forbi, men andre eller tredje gang. Tilbudet bidrar til å alminneliggjøre psykiske vansker, og terskelen for å ta kontakt blir lavere, sier Hofgaard i et intervju i Mental Helses magasin om psykisk helse, Sinn & Samfunn.

På landsbasis ønsker foreningen at det bygges ut en varig lavterskel psykologtjeneste i kommunene. Presidenten sier at erfaringene fra kommunepsykologene viser at det i snitt er tilstrekkelig med fire til fem konsultasjoner, men det mangler en finansieringsordning som sikrer at dette blir et permanent tilbud.

- Det er bevilget midler til pilotprosjekt og forsøksordninger. Mange kommuner har søkt og fått midler. Men stillingene som opprettes er ofte midlertidige. Uten permanente stillinger blir ikke tilbudet robust, sier Hofgaard.

Lav terskel og forebygging er i tråd med samhandlingsreformen.

- Jeg er redd for at psykisk helse blir satt på vent. Reformen gir tydelige signaler for somatikk, men ikke for psykisk helse. Kommunene har fått et eksplisitt ansvar for psykisk helse. Men det er sagt lite om hvordan de skal håndtere det, sier han.

Norsk Psykologforening mener det trengs rundt 2.000 psykologer i kommunene for å gi et godt tilbud til befolkningen.

På forsiden nå


Her falt Alexander seks meter rett ned

SKIEN: Da bremsene på sykkelen sviktet hadde Alexander Tång to valg. Han valgte å kjøre utfor en kant og falt seks meter.

...

Klart for Mersmak

I morgen braker det løs med matfestivalen «Mersmak» i Skien. I fjor regnet man med at det var rundt 60 000 innom matfestivalen, mens det var rundt 100 utstillere på plass. I år er det enda flere utstillere på plass.

Gudmund Amundsen fra teknisk etat i Bø kommune viser fram kloakkvannet når det kommer inn og når det er ferdig renset.

Nå kan dobbelt så mange gå på do

BØ: I går åpnet Bø-ordfører Olav Kasland (V) kommunens kloakkrenseanlegg. Nå kan dobbelt så mange gå på do samtidig.

- Det er ikke snakk om tvang og pisk

SKIEN: KS-lederen snakker ut om den omdiskuterte lærerstreiken.