...
PYTT PYTT: Vesle - og til tider grumsete Ørnstjern, er snart koblet fra vannforsyningen i Skien. Samtidig øker kommunen drikkevannsikkerheten med nye rensetrinn. Foto: skien kommune

Skiens drikkevann snart fullrenset

I løpet av få måneder er hele Skien koblet til hovedvannverket i Norsjø. Da skal kommunens 50 726 innbyggere ha et så sikkert drikkevann som det er mulig å skaffe med dagens renseteknologi.

Ørnulf Hjort-Sørensen
Ørnulf Hjort-Sørensen Profil E-post
Publisert 25.10.2007 kl 20:48 Oppdatert 28.09.2010 kl 12:43

Tips en venn på e-post:


...

Les også: - Et ressurseventyr

Ørnstjern i søndre Gjerpen er fortsatt drikkevannskilde for sørøstre Skien. Men bare fram til våren neste år. Etter flere års oppgradering av ledningsnettet - og omkobling til Skiens hovedvannverk i Steinsvika i Norsjø - er det nå bare 100 personer i områdene opp mot Ryggen som får sitt drikkevann fra tjernet. Alle skal få nesten fullrenset Norsjø-vann i kranene i løpet av vinteren, opplyser enhetsleder for vann og avløp, Gunnar Mosevoll til TA.

STORE INVESTERINGER

Dråpene fra det vesle tjernet mellom Skifjell og Vealøs har i perioder vært nærmere sølevann enn drikkevann.

Saneringen har kostet 30 -40 millioner. Det inkluderer nytt ledningsnett på deler av strekningen mellom Felleskjøpet ved Vattenberg og Bølehøgda, og flere høydebassenger som sikrer stabilt trykk i nettet.

STRÅLER OG GASS

Det nye rensetrinnet i Steinsvika vannverk ved Norsjø er under bygging.

- Det viktigste vi gjør er å installere et UV-anlegg, sier Mosevoll.

Ultrafiolett stråling tar parasitter. Dessuten kan Norsjøvannet bli farget, for eksempel i flomperioder. Derfor skal det tilføres ozongass i den nye renseprosessen. Det bleker vannet og bedrer dermed gjennomstrålingen av UV-lys.

I tillegg tar ozonen knekken på Giardia-parasitten. Det er bieffekten.

Ozon biter ikke på den omtalte Cryptosporidium-parasitten. Den skal kunne bli fanget opp i de andre renseprosessene.

KLOR PÅ SPAREBLUSS

I tillegg beholder Steinvika klorrensing på lavt bluss. Det er fordi klorprosessen har en forholdsvis lang oppstartstid til full effekt. Så for å ha en kontinuerlig beredskap rusler kloringen på et lavmål for så å kunne økes om nødvending.

Klor er den sikreste medisinen mot bakterier og virus, som er hovedfaren, sier Mosevoll.

- Forutsatt at det ikke skjer uhell eller uvanlig forurensing, når er Skiens drikkevann 100 prosent sikkert?

- Om et års tid.

KUMØKK

En TA-leser forteller til TA at han ved to anledninger de siste årene har varslet ingeniørvesenet om kuer som beiter, drikker og gjør fra seg i vannkanten på østsida av demningen i Ørnstjern. Der er en kortre strekning ikke inngjerdet. Han skal ikke ha fått respons på varselet.

Det forstår ikke Mosevoll.

- Vi har samarbeidet med bonden som har kyr der oppe. Ifølge rapportene jeg har fått har tiltakene virket.

Bonden har laget et drikkearrangement som ligger vekk fra vannet. Det er lettere tilgjengelig for dyra enn tjernet og blir, ifølge Mosevoll, foretrukket av Dagros & Co.

I år har bonden ikke hatt kyr på beite i området i det hele tatt.

Vannverket hadde reagert umiddelbart på tips om mulig forurensing fra buskap, mener Mosevoll.

RESERVELØSNINGENE

Ørnstjern skal fra kranene stenges i vinter være reservedrikkevann for østre Skien. Ulvsvann skal dekke vest.

Nome vannverk skal forsyne Melum i en krisesituasjon. En del av lavereliggende Skien vil bli omkoblet til Porsgrunns vannverk.

Kilevannet er reservevann for Voldsfjorden-området. Det vil om et par år bli overført til Herre i Bamble.

Har Skien vannverk hatt noen krisesituasjoner det siste året?

- Nei.

Jordbruket langs Norsjø skal heller ikke representere noen fare lenger, forutsatt at bøndene følger spillereglene, sier Skiens vannsjef.

På forsiden nå


Selv om det var Andreas Viestad som har komponert menyen er det andre som står for tillagingen. Her er det markedssjef hos Bama, Nils Johan Fjeldahl, som er i full sving med å tilberede andelår som var hovedretten under middagen.

Middag i Ibsens ånd

SKIEN: Mersmakfestivalen dominerer hele Skien i helga. Det er mat og aktiviteter relatert til mat over hele sentrum. Men en matfestival må jo også ha sin egen middag. Og den fant sted fredag kveld.

? Vi er fornøyd med resultatet av den siste blindkontrollen, forklarer smittevernoverlege Yngvar Tveten og spesialist i infeksjonssykdommer, Marjut Sarjomaa ved ST. ? Men ST har et høyere forbruk av bredspektret antibiotika enn nødvendig.

Antibiotikabruken øker i Telemark

SKIEN: På ti år har antibiotikaforbruket i Telemark økt med ti prosent. En kontroll ved Sykehuset Telemark viser at 85 prosent av akutt syke får riktig antibiotikakur.

...

Trafikkulykke i kryss

SKIEN: To biler har kollidert på Gråtenmoen.

...

Anker Elefant-saken

KRAGERØ: Det var eieren av fritidseiendommen ved Elefanten som gikk til sak mot Kragerø kommune, for å forhindre at kommunen anla en planlagt flytebrygge.